Majitelé nemovitostí, nezaspěte: Daň z nemovitosti za rok 2017 musíte přiznat do konce ledna

Mortgage calculator. House, noney and document. 3d

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat už do konce ledna 2017. Kdo se musí přiznat a jak na to, se dozvíte na těchto řádcích.
Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 je do úterý 31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli jste ji koupili nebo dostali.
Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).
V roce 2017 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2017. Uživatel pozemku je (místo vlastníka) poplatníkem daně v případě, že vlastník není známý.

Jestli jste nemovitost nabyli (a daňové přiznání podali) už v některém z předešlých let, znovu se přiznávat nemusíte. Daňové přiznání se ve většině případů podává pouze jednou, pak už se daň z nemovitých věcí „pouze“ každoročně platí. (Na to je ještě čas, platí se do konce května – celá daň nebo aspoň první ze dvou splátek, pokud daň vyjde přes pět tisíc.)

Je tu ale pár výjimek. Přiznání k dani z nemovitosti musíte v roce 2017 podat, pokud jste v roce 2016 na nemovitosti „měnili skutečnosti, které ovlivňují vyměření daně“. Změnou skutečnosti se myslí například to, že jste přistavovali a změnili tak výměru nemovitosti, nebo když se pole změnilo ve stavební parcelu.

Jak a kde přiznání podat

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daň z nemovitostí spravuje celkem čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze.

Veškerý kontakt daňových poplatníků s finančními úřady – včetně podávání daňového přiznání – probíhá prostřednictvím jednotlivých územních pracovišť finančáků, které mají krajské úřady rozeseté po městech.

Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje, je soustředěná do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud jste získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Územní pracoviště, které spis spravuje, se odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. listopadem 2012). Jestliže tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky.Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost elektronického podání porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Na daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou můžete přímo z aplikace odeslat (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a podat v listinné podobě (jestli nemusíte povinně podávat elektronickou cestou). Při vyplňování elektronického formuláře pomůže nápověda, která je jeho součástí. Po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně – sazby daně, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků zemědělské půdy, koeficienty a tak dále – daň vypočítá a zkontroluje.

Když podáte daňové přiznání pozdě

Jak jste četli v úvodu, přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do posledního ledna. Rozhoduje razítko a datum na obálce, odeslat klidně můžete ještě v úterý jednatřicátého.

Kdo v roce 2016 změnil výměru nebo charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru nemovitostí požádal ještě v roce 2016, ale zápis se uskuteční až v roce 2017, má na podání daňového přiznání prodlouženou lhůtu – přiznat se musí nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zapsané do katastru.

Termíny si hlídejte, drobné zpoždění se ale toleruje. Když přiznání podáte během pěti pracovních dnů po termínu, projde vám to zcela beztrestně. Jen pozor na to, že nestačí pátý den poslat, přiznání by v tento den už mělo být doručené finančáku.

Za delší prodlení naskakuje penále. Konkrétně 0,05 procenta stanovené daně za každý den zpoždění, nanejvýš ale pět procent daně (a zároveň maximálně tři sta tisíc korun). Pokuta se promíjí, když je nižší než dvě stovky.

Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně (typicky na výzvu finančního úřadu), zaplatíte pokutu vypočtenou podle stejného vzorečku, sankce ale v tomhle případě má i dolní hranici: dělá minimálně pětistovku.

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání bude poloviční, pokud podáte přiznání do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte u finančáku jiný vroubek – tedy neopozdili jste se s jiným daňovým přiznáním.

Jestli podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, automaticky pokutu nedostanete. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Podat byste ho každopádně měli co nejdřív, ideálně v termínu platném pro ostatní.

Na placení času dost

S placením daně z nemovitých věcí za rok 2017 nemusíte pospíchat zdaleka tolik jako s daňovým přiznáním. Zaplatit je třeba do konce května. Chovatelé ryb (nemyslíme tím samozřejmě akvaristy) a zemědělci mají na platbu čas dokonce až do posledního srpna. Finanční úřad vám jako každý rok předem pošle složenku s vyměřenou výší daně.

Když vám vyjde daň vyšší než pět tisíc, můžete si platbu rozdělit na dvě části. První polovina je splatná do konce května, druhá do konce listopadu.

Zdroj: http://www.penize.cz

Máte pochybnosti, abyste vše provedli správně?

Máte jakýkoliv dotaz a nevíte, kam se obrátit?

Kontaktujte mě! Můžete mi zavolat na 775 110 081 nebo mi napsat na email tereza@terezaconova.cz.

Navštivte také mé stránky www.terezaconova.cz

Vaše finanční nezávislost