Jak je to s daní z nemovitosti?

dan-z-nemovitosti-danove-priznani

Máme tady konec ledna a tudíž jedno aktuální téma – daň z nemovitých věcí neboli daň z nemovitosti.
 
Koho se týká?
 
Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v tomto roce podat ten, kdo v loňském roce (tedy v roce 2015) nabyl jakoukoliv nemovitost – tzn. nemovitost koupil nebo ji dostal.
Zároveň také platí, že daň platí ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.lednu daného roku.
Daňové přiznání musíte podat i tehdy, pokud jste nemovitost nabyli sice v dřívějších letech, ale v roce 2015 proběhla nějaká rekonstrukce nebo jste například přistavovali, a tím se změnila výměra Vaší nemovitosti. Toto platí i pro případ, že se například z Vašeho pozemku, vedeného jako „orná půda“, stal stavební pozemek. Pokud se na vaší nemovitosti v roce 2015 nic významného nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v minulosti, v roce 2016 se vás povinnost netýká. Přiznává se (většinou) pouze jednou, pak už se jen každoročně platí.
 
Kdy je potřeba podat daňové přiznání?
 
Daňové přiznání je třeba podat do konce ledna, ale protože tento termín spadá zrovna na víkend, je termín prodloužen do 1.2.2016. Důležité je razítko a datum na obálce.
 
Kde mám podat daňové přiznání?
 
Jako noví majitelé podejte jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti v kraji u příslušného finančního úřadu, tam kde je uložen Váš daňový spis. Pokud máte nemovitosti ve více krajích, musíte v každém kraji podat daňové přiznání zvlášť.
 
Jestli se mění výše daně kvůli nové hodnotě koeficientu platného pro Vaši obec, nové daňové přiznání kvůli tomu podávat nemusíte. Finanční úřad má potřebná data k dispozici, jako obvykle pošle složenku s vypočtenou daní.
 
Na úhradu daně z nemovitosti za letošní rok máte čas až do konce května.

Vaše finanční nezávislost