Daň z nabytí nemovitosti – jak to s ní vlastně je?

daň z nabytí nemovitostiV minulém článku jsme se zaměřovali na daň z nemovitých věcí. Dnes se podíváme na daň s podobnou terminologií, ale podstatným rozdílem: daň z nabytí nemovitých věcí.

Kdo ji musí platit, do kdy podat daňové přiznání a daň zaplatit? To vše se dozvíte na následujících řádcích.

Je to paradox: daň se jmenuje z nabytí nemovitých věcí, ale pokud se aktéři obchodu nedohodnou jinak, platí ji prodávající, tedy ten, kdo o nemovitost přichází. Kupující je ale ručitelem, to znamená, že pokud prodávající nesplní svůj závazek, platba daně přechází na kupujícího.

Daň se platí z úplatných převodů nemovitostí a daňové přiznání k ní je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad do katastru. Splatnost daně je ve stejném termínu. Sazba daně je čtyři procenta z ceny nebo ze 75 procent znaleckého odhadu.

Pozor, změna od 1.11.2016 !!!!

Změny v plátcovství daně

Zásadní změnou, kterou zákon přinese, je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Podle vyjádření zástupců ministerstva jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odpovídá nejen koncepci většiny evropských zemí, ale také odstraní nemalé problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. 11. 2016 vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

V případě jakýchkoli dotazů k dani z nabytí nemovitosti se na mě můžete obrátit na emailu info@svobodnazena.cz.

Vaše finanční nezávislost